Cjenik

Poštovani posjetioci web stranice tvrtke TUTIS d.o.o. nažalost moramo Vas obavijestiti da smo cijenik radi poboljšanja materijala i debljine zidova morali maknuti.Naime svaku kuću ćemo individualno projektirati za kupca, tako da će svaki kupac moći birati kako debljinu zida, tako i vrstu prozora.

Okvirne cijene
možete pogledati ovdje!


Takav način pristupa Vašem domu jednostavno se ne može definirati jediničnom cijenom po m2. Za sve detaljne informacije slobodno nas kontaktirajte i sa velikim zadovoljstvom objasnit ćemo Vam svaki detalj.

Molimo sve cijenjene potencijalne kupce da dobro razmotre što sve ulazi u NAŠ visoki stupanj završenosti, jer je dokazano da smo definitivno najjeftiniji na tržištu, a dajemo najviše. Primjerice, ukoliko Vam prodavač ne da projektnu dokumentaciju, limarske radove, te transport na kući od 100 m2 mogu Vam se pojaviti dodatni troškovi za otprilike 4000-5000eur ili čak 40-50€ po m2 na cijenu koje ste dobili u prvobitnoj ponudi!

Ovdje pogledajte i okvirne cijene radova koji najčešće nisu spomenuti kod ponuđača, tj. nisu u ponudi koju dobijate kod opcija ROH BAU.

Cijene su dane za objekat cca 120m2

Projektna dokumentacija 10850,00kn
Nadzor sa izvječćem 2460,00kn
Transport 4500,00kn
Smještaj sa ishranom radnika 8400,00kn
Elektroinstalacije sa atestom 11000,00kn
Vodovod i kanalizacija 10500,00kn
Bandažiranje i gletanje 4500,00kn
Limarski radovi 6000,00kn
Vanjske i unutrašnje klupčice 3500,00kn
UKUPNO 61710,00kn


Gore navedeni iznos prema srednjem tečaju EUR-a iznosi 8450eur, tako da na neke osnovne ponude pojedinih tvrtki ili ponuđača možete dodati iznos od cca 80eur/m2 i vidjeti koliko je to u konačnici skuplje i neisplatljivije.
Citat jednog klijenta
”Odlučili smo se za Vas jer kod Vas nema sakrivenih troškova!”KONSTRUKCIJAZidni elementi se proizvode u radionici prema projektu i isporučuju se na gradilište kao vanjski i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima zavisno od mjesta u sklopu objekta. Postoji više varijanti vanjskih zidova koji se međusobno razlikuju u vanjskoj oblozi, tj.debljini zida 20cm, 25cm , 30cm, 35cm, pa i više po želji kupca, te potrebnom statičkom opterećenju prema izračunu.Ukoliko je mjesto gradnje pristupačno elementi se izrađuju u maximalnoj dimenziji od 13,50m, no ukoliko je gradilište kao takvo ne pristupačno rade se paneli u dimenzijama do 8m dužine kako bi se kao takvi transportirali sa manjim vozilima do samog mjesta gradnje i montirali uz pomoć pokretnih dizalica i kranova.

 • SLIKA 1:
 • 1 – Gips-karton ploča – 12,50 mm
 • 2 – FERMACELL-ploča – 10,00 mm
 • 3 – PVC folija – 0,15 mm
 • 4 – Mineralna vuna – 160,00mm
 • 5 – FERMACELL-ploča – 10,00mm
 • 6 – Stiropor obloga – 100,00 mm
 • UKUPNO sa ljepilom i žbukom - 300,00mm
tutis presjek 1
Plafonska konstrukcija se sastoji od izolacije, parne brane i plafonske obloge. Krovna pokrivka je daščana oplata preko koje se postavlja
ter-papir, dužne i poprečne letve, preko kojih se postavlja crijep, šindra ili lim.
 • SLIKA 2:
 • 1 – Gips-karton ploča – 9,50 mm
 • 2 – FERMACELL-ploča – 10,00 mm
 • 3 – Mineralna vuna – 50,00 mm
 • 4 – Zračni prostor – 30,00 mm
 • 5 – FERMACELL-ploča – 10,00 mm
 • 6 – Gips-karton ploča – 9,50 mm
 • UKUPNO - 120,00mm
tutis presjek 2